Example Image

Conferințele ICTM

drd. Asztalos Veronka Örsike

DETALII
Example Image

Conferințele ICTM

György Andrea

DETALII
Example Image

Conferințele ICTM

ȘTEFAN LEMNY

DETALII
Example Image

Gala Premiilor

Institutul de Cercetare Teatrală și Multimedia

NOMINALIZĂRI
Example Image

Conferințele ICTM

Dr. Tarik Abou Soughaire

DETALII

REVISTA
Institutului

Publicații

Misiunea

Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia este înființat prin Hotărârea Senatului nr. 49 din 20 septembrie 2017 și funcționează ca structură internă a Universității de Arte aflată în subordinea și in coordonarea Prorectorului pentru Cercetare științifică si are ca obiect de activitate: 

  • sprijinirea culturii şi artei
  • valorificareapatrimoniului cultural din punct de vedere științific
  • prin cercetarea fenomenului teatral
  • studierea efectelor reciproce a diferitelor culturi în contextul 
  • tendințelor și fenomenelor internaționale,
  • stabilirea de strategii proprii privind tematici de actualitate pe plan naţional şi internațional

Institutul de Cercetări Teatrale Și Multimedia din cadrul Universității de Arte TîrguMureș este înființat pentru a se crea un cadru unitar, armonios şi coerent de colaborare la nivelul universității pentru întreaga activitate de cercetare științifică, care se desfășoară specific fiecărei facultăți

Astfel, se va putea asigura un management eficient al resursei umane, bazei materiale și logistice pentru ca activitatea de cercetare a Universităţii de Arte să se dezvolte și să se afirme pe plan național și internaţional. Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia va promova colaborarea ştiinţifică interdisciplinară în folosul comunității academice

Contact

INSTITUTUL DE CERCETĂRI TEATRALE ȘI MULTIMEDIA 

Str. Mihai Eminescu nr. 9, 540043, Tîrgu-Mureș, România 

   CONTACT: 

   office@theatre-research.ro 

   Secretariat: (0040) 365-402.992 Director: Dr. Vasiniuc Florin Tiberius

   E-mail: tiberius.vasiniuc@theatre-research.ro 

   Secretar: luliana MÁTYÁS