Consiliu Științific

Consiliul Științific

Consiliul Științific este un organism consultativ al Rectoratului, format din 5 membri, reprezentând toate departamentele științifice din cadrul Institutului.
Consiliul Științific contribuie la evaluarea activității de cercetare a cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor și studenților implicați în activități de cercetare, precum și a unităților de cercetare (ex. laboratoare, centre, departamente, institute etc.) din universitate.

Atribuțiile Consiliului Științific:

 • Formulează puncte de vedere, elaborează strategii, ierarhii, regulamente și propuneri concrete de măsuri punctuate privind cercetarea științiflcă (cercetare-dezvoltarea-inovarea).
 • Coordoneaza acțiunile legate de atribuirea

  • Premiilor pentru cele mai valoroase rezultate științifice (ex. carti, lucrari, etc.) ale cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților din universitate;
  • Diplomelor de excelență în cercetarea științifică
  • Burselor de performanță pentru studenți
  • Altor premii sau modalități de sprijin pentru activitatea de CDI, inclusiv pentru publicații.
 • Examinează și avizează proiectele de cercetare științifică, precum și realizarea instituțională a acestora.
 • Avizează hotărârile care implică politica de cercetare a institutului.
 • Avizează propunerile de organizare și reorganizare a institutului, pe baza rezultatelor de cercetare științifică obținute în cadrul grupurilor de cercetare.
 • Propune măsuri pentru perfecționare profesională și pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale, științifice și academic.
 • Face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare și promovare a personalului de cercetare.
 • Propune comisiile de concurs pentru promovarea pe funcțiile atestabile și confirmă rezultatele concursurilor pentru funcțiile de cercetător științific principal gradul I,II și III și cercetător științific.
 • Organizează și coordonează desfășurarea acțiunilor cu caracter științific.
 • Avizează acțiunile de cooperare, interne și internaționale, cu scop științific.
 • Avizează acordarea de burse de studii și stagii de perfecționare în străinătate.