GYÖRGY Andrea

GYÖRGY Andrea

A absolvit Facultatea de Litere, specializarea limba şi literatura maghiară – limba şi literatura engleză a Universităţii „Babeş-Bolyai” şi programul de master „Literatură şi societate” (1997) din cadrul aceleiaşi universităţi. Doctor în estetică (2009) la Universitatea de Ştiinţe „Eötvös Loránd”, Budapesta – titlul tezei: Teatru născut sub tensiunea dintre textualitate și teatralitate. Transformările limbajului scenic în spectacole realizate după texte dramatice maghiare contemporane. Autor de studii și articole în revistele: Pannonhalmi Szemle, Székelyföld, Symbolon, Látó, Játéktér.

Domenii de cercetare: estetica teatrului, istoria teatrului maghiar din Transilvania.

E-mail: gyorgy.andrea@theatre-research.ro

Júlia de Gábor Tompa este un spectacol mai fidel textului original decât Julieta de Mihai Măniuțiu, în care se rostește doar aproximativ șaizeci la sută din textul dramatic. Măniuțiu respectă textul și în acest caz, însă nu i se supune servil. Nu folosește textul românesc integral în traducerea minunată a lui Paul Drumaru, ci recurge la o variantă realizată de el pe care a conceput-o în dialogurile purtate cu autorul. În Júlia i se conferă un rol însemnat vorbirii, dintre sistemele de semne utilizate predomină semnalele lingvistice; în Julieta prevalează gesturile și semnalele de mișcare ale corpului care rezultă în deplasări. Măniuțiu nu absolutizează persoana actorului, privându-l de vorbire, dar nici nu consideră că actorul trebuie acoperit cu densa „pudră a cuvântului”.