Legislație Națională

Legislatie nationala in vigoare

  • Strategia Naţională a Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru 2014-2020 aprobată prin HG nr.929/2014
  • HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
  • Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
  • HG nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat
  • Ordinul nr. 4947/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică
  • OUG nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
  • Comunicat cu privire la OUG nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale – Scutirea de la plata impozitului pentru venituri salariale din activități cercetare-dezvoltare
  • OG nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
  • Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare