Example Image

Lansare de Carte

Mihai Malaimare

DETALII
Example Image

Lansare de Carte 2

Mihai Malaimare 2

DETALII 2

REVISTA
Institutului

Misiunea

Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia este înființat prin Hotărârea Senatului nr. 49 din 20 septembrie 2017 și funcționează ca structură internă a Universității de Arte aflată în subordinea și in coordonarea Prorectorului pentru Cercetare științifică si are ca obiect de activitate: 

  • sprijinirea culturii şi artei
  • valorificareapatrimoniului cultural din punct de vedere științific
  • prin cercetarea fenomenului teatral
  • studierea efectelor reciproce a diferitelor culturi în contextul 
  • tendințelor și fenomenelor internaționale,
  • stabilirea de strategii proprii privind tematici de actualitate pe plan naţional şi internațional

Institutul de Cercetări Teatrale Și Multimedia din cadrul Universității de Arte TîrguMureș este înființat pentru a se crea un cadru unitar, armonios şi coerent de colaborare la nivelul universității pentru întreaga activitate de cercetare științifică, care se desfășoară specific fiecărei facultăți

Astfel, se va putea asigura un management eficient al resursei umane, bazei materiale și logistice pentru ca activitatea de cercetare a Universităţii de Arte să se dezvolte și să se afirme pe plan național și internaţional. Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia va promova colaborarea ştiinţifică interdisciplinară în folosul comunității academice

Contact

INSTITUTUL DE CERCETĂRI TEATRALE ȘI MULTIMEDIA 

Str. Mihai Eminescu nr. 9, 540043, Tîrgu-Mureș, România 

   CONTACT: 

   office@theatre-research.ro 

   Secretariat: (0040) 365-402.992 Director: Dr. NOVÁK Csaba Zoltán 

   E-mail: novak.zoltan@theatre-research.ro Secretar: luliana MÁTYÁS