Concurs

CONCURS ÎNCHEIAT
Rezultat:
Vasiniuc Tiberius:
– CV
– Fișă autoevaluare
– Listă de lucrări și creații
Rezultatul integral al concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante
Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocupare a posturilor vacante scoase la concurs în semestrul I
Avizul juridic pentru concurs
Rezoluția privind verificarea informațiilor din fișa de verificare

CONCURS pentru ocuparea postului de cercetare vacant, publicat în Monitorul Oficial partea a III-a, nr. 1359 din data de 05.12.2018 de către UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ
Institutul de Studii Teatrale și Multimedia
Cercetător științific grad III, poziția nr. 4, disciplina din planul de învățământ: Istoria teatrului – linia română.

Calendarul concursului
Documente:
– cerere înscriere
– declarație
– fișă autoevaluare
– fișă standarde
– Metodologia-cadru pentru ocuparea posturilor didactice, Metodologia proprie și de Hotărârea Senatului/Biroului Senatului Universității.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0265-266281 sau la adresa Universității de Arte din Tîrgu-Mureș, str. Köteles Sámuel nr. 6.