ICTM

Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia

Institutul de Cercetări Teatrale Și Multimedia din cadrul Universităţii de Arte Tîrgu-Mureș este înfiinţat pentru a se crea un cadru unitar, armonios şi coerent de colaborare la nivelul universităţii pentru întreaga activitate de cercetare ştiinţifică, care se desfăşoară specific fiecărei facultăți.

Astfel, se va putea asigura un management eficient al resursei umane, bazei materiale şi logistice pentru ca activitatea de cercetare a Universităţii de Arte să se dezvolte şi să se afirme pe plan naţional şi internaţional. Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia va promova colaborarea ştiinţifică inter-disciplinară în folosul comunităţii academice.

Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia este înfiinţat prin Hotărârea Senatului nr. 49 din 20 septembrie 2017 şi funcţionează ca structură internă a Universităţii de Arte aflată în subordinea şi in coordonarea Prorectorului pentru Cercetare ştiinţifică si are ca obiect de activitate:

  • sprijinirea culturii și artei,
  • valorificareapatrimoniului cultural din punct de vedere științific, prin cercetarea fenomenului teatral,
  • studierea efectelor reciproce a diferitelor culturi în contextul tendințelor și fenomenelor internaționale,
  • stabilirea de strategii proprii privind tematici de actualitate pe plan naţional şi internaţional.

 
Mai multe informații aici.