Misiune

Misiunea Institutului de Cercetări Teatrale și Multimedia

Misiunea Institutului de Cercetări Teatrale și Multimedia constă în desfăşurarea de cercetări ştiinţifice în domeniile în care Universitatea de Arte este abilitată, pe baza granturilor, proiectelor câştigate prin participare la concursurile naţionale şi internaţionale, pe baza de contracte bilaterale cu alte universităţi, institute de cercetări din ţară şi străinătate, ca şi cu unităţi economice, IMM-uri, ONG-uri etc.

Misiunea Institutului de Cercetări Teatrale și Multimedia se circumscrie următoarelor coordonate strategice:

 • Propulsarea Universităţii de Arte în topul universităţilor naționale
 • Identificarea şi activarea resurselor financiare pentru proiectele de cercetare teatrală și multimedia
 • Iniţierea de proiecte de cercetare teatrală și multimedia
 • Orientarea către cercetarea multi şi interdisciplinară
 • Conservarea bunurilor culturale
 • Procesarea de date și diseminarea informațiilor
 • Dezvoltarea resursei umane.

Principalele obiective ale Institutului de Cercetări Teatrale și Multimedia sunt următoarele:

 • Sprijinirea și încurajarea depunerii de proiecte de cercetare în competiții naționale și internaționale ale cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor din Universitatea de Artă, precum şi a unor colaboratori din țară și străinatate de la universităţi şi institute naţionale şi internaţionale
 • Stimularea și promovarea valorilor naționale ale culturii și artei
 • Descoperirea unor bunuri culturale și informații, relevante pentru domeniul de cercetare, valorificarea și promovarea acestora
 • Creşterea calităţii cercetării ştiinţifice prin creşterea numărului de colaborări cu universităţi şi institute naţionale şi internaţionale
 • Inițierea și sprijinirea de activități de informare în beneficial specialiștilor în domeniu și a publicului larg
 • Sprijin profesional și consiliere în beneficiul cercetătorilor, cadrelor didactice și studenților
 • Diseminarea internațională a rezultatelor cercetărilor
 • Sprijinirea activității educaționale teatrale prin participare la elaborarea materialelor didactice și consiliere
 • Activități editoriale – cărți, periodice, ate tipărituri, publicații digitale
 • Organizarea de cursuri de perfecționare.