MME küldetése

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem missziója

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem jelenleg alap- és mesterképzésen képez román és magyar nyelven színházi szakembereket: színészeket, animációs színházi színészeket, színházrendezőket, színháztudományi szakértőket, zenetanárokat és koreográfusokat.
Ugyanakkor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem a doktorátus megszerzésére is alkalmas intézmény, amely a színháztudomány területén biztosít kutatási lehetőségeket.
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rendelkezik színházteremmel, és folyamatban van az animációs színház termének kialakítása is, így színházi évadjaink művészi körülmények között, szervezésileg is szakszerűen zajlanak.
Következésképpen, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem felvállalt missziója a következő pontokban fogalmazható meg:

 • Egyetemi oktatás biztosítása alap-, mester- és doktori képzésen, valamint a színházművészet, zeneművészet és képzőművészet művelőinek és szakértőinek időszerű, minőségi képzése a tudáson, kultúrán és az élethosszig tartó tanulás elvein alapuló társadalomban.
 • Az országos és nemzetközi elvárások által támasztott értékek mentén való kreatív tevékenységek népszerűsítése a színházművészet, zeneművészet, képzőművészet és a művészi világ kutatásában tevékenykedő egyetemi hallgatók és egyetemi tanárok körében.
 • Multikulturális, többnyelvű és felekezetközi közeg és esélyegyenlőség biztosítása a román és magyar nyelven való tanulás, tanítás, alkotás és kutatás terén.
 • Részvétel a helyi, regionális és országos közösségek kulturális és oktatási életének fejlesztésében.

A művészeti oktatásnak erőteljes szakmai jellege van. A nyelvezet és a kreatív struktúrák kialakítása magában foglalja a hatalmas intellektuális kultúrát is. A szakosodástól és az oktatás nyelvétől függetlenül biztosítva van a készségek kialakítása és ismeretek elsajátítása, amelyek lehetővé teszik az egyetemi hallgatók zavartalan szakmai fejlődését.
Az ezen elvek mentén megfogalmazott oktatási célok:

 • Az előadóművészet szakon (színészmesterség, színházrendezés, bábszínészet, koreográfia) az alapképzés célja olyan értékes rendezők és színészek képzése megfelelő színházi kultúrával a hátuk mögött, akik készen állnak színházi előadások rendezésére, színházi szerepek eljátszására prózai, zenés, animációs darabokban, televízióban és filmekben. Előtérbe kerül a tehetséggondozás, a hallgatók művészi személyiségének, kifejezőeszközeinek fejlesztése a színpadi alkotások követelményeinek és a színházkultúra figyelembevételével.
 • A színháztudomány szak esetében (kulturális menedzsment, színházi újságírás) az alapképzés célja olyan magasfokú színházkultúrával és gazdag általános műveltséggel rendelkező színházi szakemberek képzése, akik aktív szerepet vállalnak a színházi előadások létrehozásában, a színházkritikában, a színháztudományi kutatásokban, a színházi nevelésben és a médiában.
 • A zenepedagógia alapképzés a zenei kultúrában jártas zenetanárok képzését biztosítja, és az egyetemi hallgatók gyakorlati készségeinek fejlesztését tűzi ki célul, amelyek fontos lépései a szakszerű oktatási-nevelési szakiránynak.
 • A díszlettervezés és művészi esemény alapképzéses szakirányok oktatási missziója minőségi vizuális és művészeti képzésben nyilvánul meg a díszlettervezői munka végzésének és a művészi események létrehozásának érdekében. Előtérbe kerül a tehetséggondozás, a hallgatók művészi személyiségének, kifejezőeszközeinek fejlesztése a színpadi alkotások követelményeinek és a színházkultúra figyelembevételével.
 • A román és magyar nyelvű színészmesterség szakirányú mesterképzés missziója olyan értékes színészek képzése megfelelő színházi kultúrával a hátuk mögött, akik készen állnak színházi szerepek eljátszására prózai, zenés, animációs darabokban, televízióban és román, valamint magyar nyelvű filmekben. Ennek érdekében a képzés a következőkre fektet hangsúlyt: a színészmesterség tudományának elmélyítése, a kreatív színházi gondolkodás fejlesztése, a hangi és testi kifejezőeszközök tárházának bővítése, kísérletezés az előadás színpadra vitelének különböző fázisaiban, a szerepek megformálásának tökéletesítése, az előadói készségek gyakorlása a próbafolyamatok során, a rendezőkkel, díszlettervezőkkel, színházi ügyelőkkel való együttműködés megismerése és gyakorlása, a színházművészet etikájának megismerése, a kortárs színművészet alaptéziseinek megismerése, a hallgatók intellektuális fejlesztése, a kortárs drámairodalom ismeretének elmélyítése, szakmai készségek kialakítása, a színészmesterség tudományos kutatásához szükséges intellektuális képességek fejlesztése, a színészmesterség tudományos kutatási és elemzési módszereinek és eljárásainak elsajátítása.
 • A színháztudományi doktori képzés célja olyan akadémiai képesítésű színházi szakemberek képzése, akik magasfokú színházkultúrájuk birtokában hatékonyan vehetnek részt színházi előadások létrehozásában, színházi jelenségek tudományos kutatásában, színházkritika megfogalmazásában és a színházi nevelésben.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatási tevékenysége elválaszthatatlan a művészi alkotástól és a tudományos kutatástól:

 • A színházi alkotás terén az egyetem támogatja az egyetemi oktatók művészeti tevékenységét és biztosítja az alkotás szabadságát a művészi előadások létrehozásában, beleértve az alternatív előadásokat a Stúdiószínház színpadán; az egyetem minden évben új színházi évaddal rukkol elő, a stúdiószínház csapatai országos és nemzetközi fesztiválokon vesznek részt, amelyekre a szállítást az egyetem biztosítja a saját tulajdonában levő járművekkel.
 • A tudományos kutatásban az egyetem ösztönzi a művészi jelenségek tanulmányozását, beleértve a színházi és zenei nevelés problémáit is. Ennek érdekében tudományos üléseket szerveznek, a Művészeti Egyetem Kiadója, az UATPress szakkönyveket, kurzusokat és a Symbolon tudományos szakfolyóiratot jelenteti meg. Továbbá az egyetem támogatja az egyetemi oktatók és hallgatók részvételét országos és nemzetközi művészi és tudományos rendezvényeken.