Contact ICTM

Institutul de Cercetări Teatrale și MultimediaTelefoane contact:
Director Interimar: (0040) 721-071.798
E-mail: janosi@theatre-research.ro
Persoana de contact: Maria Magdalena JÁNOSI – Director Interimar